Σχεδιασμός & Προώθηση Εμπορικής Ταυτότητας

Στρατηγικός σχεδιασμός με συνδυασμό των πολυμέσων για την προώθηση και επέκταση του εμπορικού σας σήματος.